In deze website zijn de conclusies gepresenteerd, die ik heb afgeleid door elementen uit gearchiveerde stukken te combineren. Het weergeven van letterlijke transcripties van documenten is niet mijn doelstelling. Juist de combinatie van fragmenten uit diverse stukken, soms uit ver uiteen liggende perioden en van verscheidene bronnen, levert het inzicht in de achtergronden van de gearchiveerde documenten.

De presentatie bestaat uit enkele min of meer zelfstandige delen als voorkeuze:

De historie,

hierin wordt, in boekvorm met de titel 'Van Wording tot Wasdom', de ontwikkeling beschreven vanaf de vroege middeleeuwen tot omstreeks 1600.
--------- (laatst gewijzigd: 1-10-2016)

De vestingstad,

hierin wordt het stratenplan binnen de vesting, met de huizen, de erven en de eigenaren, beschreven vanaf omstreeks 1600 tot aan de registratie door het kadaster in 1830.
-----(notitie toegevoegd: 20-10-2016)

De Oude Banne,

hierin staan de omliggende landerijen met hun eigenaren beschreven, gelegen in de Oude Banne, vanaf omstreeks 1500 tot in de 17e eeuw.
---(laatst gewijzigd: 27-4-2017, bk 19 en 20)

Woudrichem en de omliggende Landerijen
Historisch onderzoek uitgevoerd door
Ferd van Roode

wijzigingen:
d.d. 14-5-2016, nr 2: deze gegevens zijn verwerkt in de Oude Banne onder 'Echt en Ooken'. (notitie nr 2 vervalt)
d.d. 5-9-2016, nr 3: betreft de Koepoort.

wijziging d.d. 1-10-2016
De tekst van “van Wording tot Wasdom” is uitgebreid met deel 4.
Dit deel van de historie van Woudrichem behandelt de 16e eeuw.

wijziging d.d. 20-10-2016
Detaillering van het stadsplan tussen 1560 en 1830 is als notitie toegevoegd:
Deze is opgenomen op de pagina Introductie van 'de vestingstad'.

wijziging d.d. 27-12-2016,
gegevens van 1555 verwerkt voor Echt, Ooken en de Stadsvrijheid;
ingevoerd via de Oude Banne

laatste wijziging d.d. 1-2-2017, Gegevensverwerking Oude Banne.
De Blocken, zoals door Oudmunster omschreven en in de website gepresenteerd, waren door mij ingevuld met de gegevens van de Mergentalen uit 1611. Inmiddels heb ik de gegevens van de 10e Penning uit 1555, zowel als die van de Verpondingen uit 1600/1601 en die van 1619, geanalyseerd. Ik ben begonnen om die gegevens in de tabellen in te voegen. De details en commentaren, die ik bij de tabellen had opgenomen, moeten nog worden aangepast of aangevuld. Ook de bijlage als ‘Details-blocksgewijs’ vereist een nieuwe uitwerking. (Binnenkort de presentatie met de nieuwe tabellen. Een lijst met invoerdata per blocknr is in de Oude Banne opgenomen.