Verder worden in een aantal notitie’s specifieke aspecten uitgewerkt.

De Oude Banne,
beschrijft de omliggende landerijen, met hun eigenaren, gelegen in de Oude Banne, vanaf
omstreeks 1500 tot in de 17e eeuw.

Woudrichem en de omliggende Landerijen
Historisch onderzoek uitgevoerd door
Ferd van Roode

Update 25-1-2024

De site is onderverdeeld in 3 hoofdgroepen,

bronnen: archiefgegevens uit de periode
ca. 1000 tot 1830.

voor meer info zie: Introductie
De Vestingstad,
beschrijft het stratenplan binnen de vesting, met de huizen, de erven en de eigenaren, vanaf omstreeks 1600 tot aan de registratie door het kadaster in 1830   
De Historie,
beschrijft in boekvorm, met de titel ‘Van Wording tot Wasdom'
de ontwikkeling van de stad
vanaf de vroege middeleeuwen tot omstreeks 1600
.

Notities:
- 1 het Stadsplan tussen 1560 en 1830 Vergelijk van plattegronden uit1560 en 1830
- 2 Echt, Ooken en de Stadsvrijheid De landpercelen gelegen rondom de Stad in 1555
- 3 huiseigenaren 1555 compleet Een analyse van de 10e penning binnen de stad in 1555
- 4 De Grafelijke Lenen. De ligging van de leengoederen van oudsher tot 1600
- 5 De Koepoort. rond 1600 aangelegd, met mogelijke voorgangers
- 6 Registers van Acten en Verpondingen In schepenboeken vermelde huizen en percelen
- 7 De Nederlantsche_beroerten, Boek van Pieter Bor uit 1621,
- 8 De Merwede van Loevestein tot Schelluinen Analyse kaart N.A.4VTH 886
- 9 Woudrichem wordt Vesting Een rondgang over de vestingwallen


Recent ingevoerde wijziging: (januari 2024)
onder Notities: Notitie nr 9 toegevoegd

Voorlaatste wijziging:
(maart 2021):
in de Historie: tekst en figuren ge-update