In deze website zijn de conclusies gepresenteerd, die ik heb afgeleid door elementen uit gearchiveerde stukken te combineren. Het weergeven van letterlijke transcripties van documenten is niet mijn doelstelling. Juist de combinatie van fragmenten uit diverse stukken, soms uit ver uiteen liggende perioden en van verscheidene bronnen, levert het inzicht in de achtergronden van de gearchiveerde documenten.

De presentatie bestaat uit enkele min of meer zelfstandige delen als voorkeuze:

De historie,

hierin wordt, in boekvorm met de titel 'Van Wording tot Wasdom', de ontwikkeling beschreven vanaf de vroege middeleeuwen tot omstreeks 1600.
--------- (laatst gewijzigd: 8-1-2018)

De vestingstad,

hierin wordt het stratenplan binnen de vesting, met de huizen, de erven en de eigenaren, beschreven vanaf omstreeks 1600 tot aan de registratie door het kadaster in 1830.
-----(notitie toegevoegd: 20-10-2016)

De Oude Banne,

hierin staan de omliggende landerijen met hun eigenaren beschreven, gelegen in de Oude Banne, vanaf omstreeks 1500 tot in de 17e eeuw.
---(gewijzigd: 9-6-2017)

Woudrichem en de omliggende Landerijen
Historisch onderzoek uitgevoerd door
Ferd van Roode

Bijzondere onderwerpen:
betreft de Koepoort. ingevoerd op 5-9-2016

betreft het Stadsplan tussen 1560 en 1830 op 20-10-2016 toegevoegd:
(Deze is tevens opgenomen op de pagina Introductie van 'de vestingstad'.)

betreft Echt, Ooken en de Stadsvrijheid; gegevens van 1555
(ingevoerd via de Oude Banne op 27-12-2016)

d.d. 8-01-2018, ingevoerd: De Grafelijke Lenen in Woudrichem

voorlaatste invoer d.d. 29-08-2019:huiseigenaren 1555 compleet

Laatste invoer d.d. 2-12-2019:
Aangepaste versie van De Grafelijke Lenen

en Correcties op de Grafelijke Lenen

Correcties op de Grafelijke Lenen d.d. 2-12-2019
(op de notitie van 12-08-2019):
Als gevolg van de vondst van 'Op tSant' in de notitie:
'huiseigenaren 1555_compleet' is de locatie van het Grafelijk Leen nr 36 duidelijk geworden. Dit heeft aanpassing van enkele pagina's van de notitie van 12-08-2019 vereist.

De wijzigingen zijn in die versie verwerkt, waarmee de versie van 12-08-2019 is vervangen. De gewijzigde delen uit die notitie zijn in onderstaande correcties toegelicht.